Evaluare Bunuri Mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domeniul evaluarii bunurilor mobile.

Activitatea de evaluare este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de bunuri mobile.

Din categoria bunurilor mobile ce fac obiectul evaluarii amintim:

Autoturisme, autovehicule utilitare, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, mijloace de transport, licente, active necorporale distincte si tranzactionabile in mod individual.Rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.