Evaluare Intreprinderi

Evaluarea de întreprinderi reprezinta un serviciu profesional, o activitate complexa realizata de o echipa de specialisti cu pregatire în domenii variate.

Activitatea de evaluare este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de întreprinderi.

În cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru întreprinderi, proprietati specializate,proprietati generatoare de venit, societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe.

Evaluarea activelor necorporale de tipul licentelor, brevetelor de inventii, modelelor si desenelor industriale, marcilor, website-urilor, este parte componenta din procesul de evaluare a întreprinderii.

Rapoartele de evaluare de întreprinderi se adreseaza actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.