Evaluare pentru impozitare Mureş – Tarife

Pentru detalii orientative despre preţul unui raport de evaluare pentru impozitare vă rugăm scrieţi-ne un email pe adresa lucian_berta@yahoo.com care să cuprindă detalii despre bunul care doriţi să fie evaluat şi datele de identificare ale solicitantului. În cel mai scurt timp vom analiza cererea dumneavoastră şi vă vom calcula tariful evaluării.

Oferta de preţ pe care o veţi primi va fi un tarif de bază. Preţul serviciilor de evaluare sunt stabilite în funcţie de profilul, localizarea şi complexitatea fiecărei lucrări în parte.

Acordăm discounturi în cazul lucrăriilor ce vizează un număr mare de repere, pentru fundaţii, organizaţii non-profit şi asociaţii.

Evaluarea pentru impozitare se concretizează printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare este :

Un raport care comunică destinatarului o concluzie asupra valorii şi elemente relevante asociate acesteia.

Raportul de evaluare pentru impozitare se înregistrează de către evaluator în Baza de Date de Informaţii Fiscale (BIF) a ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România).  Conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor dovada înregistrării trebuie să se regăsească în raportul de evaluare.

Raportul de evaluare pentru impozitare se depune la primărie de către contribuabil.  

Dacă dețineţi o proprietate pe raza județului Mureș, societatea noastră Evaluator Mureș întocmește rapoarte de evaluare/reevaluare pentru impozitare în concordanță cu Standardele de Evaluare a Bunurilor și recomandările ANEVAR.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *